Zaščita proti zagonu motorja

Posted on Posted in Predelava e-Punto

Zaščita je potrebna, zaradi varnosti in predpisov o izgradnji električnih vozil.  Zaščita mora preprečiti zagon oziroma speljevanje vozila če niso izpolnjeni vsi pogoji.  Ti pogoji so naslednji:

 1. Vozilo ne starta če nimamo vključene prve pozicije na startni ključavnici (prvi kontakt) (označeno +12V KLJUČ.)
 2. Vozilo ne starta če je izključeno stikalo za zaščito v primeru trka vozila v drug objekt (označeno NESREČA)
 3. Vozilo ne starta če imamo stisnjeno stikalo IZKLOP V SILI montirano na armaturni plošči v notranjosti vozila (označeno IZKLOP V SILI)
 4. Vozilo ne starata če imamo odprta voznikova vrata, vrata za polnjenje in pokrova motorja (označeno ODPRTJE VRAT)
 5. Vozilo ne starta če nimamo stisnjene zavore in zaprtih vrat voznika, vrat polnjenja in pokrova motorja (označeno ZAVORA+VRATA)
 6. Vozilo ne starta dokler ne obrnemo ključa do končne pozicije (označeno KLJUČ. START)
 7. Vozilo ne starta v primeru, da imamo nogo na stopalki za plin (označeno GAS STIKALO)

Prav tako se po zaključenem startnem zaporedju, le to izključi če se prekine eden od pogojev potrebnih za start. V tem primeru je potrebno odstraniti prekinjen pogoj in start ponoviti od točke prekinitve dalje.
Na spodnji sliki si lahko ogledamo električno shemo zaščitnega vezja.

Celotna_shema_blokade

 

 

 

 

 

 

Opis delovanja vezave:

Ko imamo popolnoma izključen avto, vstavimo ključ v ključavnico in ga zavrtim v prvo pozicijo. V tem koraku se nam iz 12V akumulatorja vključijo porabniki v avtu in preko varovalke, katera se nahaja v razdelilni omari, dobimo napetost do stikala S4 in se nam vključi LED7. To je stikalo za izklop v primeru prometne nezgode. Če je to stikalo v normalnem položaju, se nam vključi LED6 in nam pripelje napetost do stikala S3. To stikalo je montirano v notranjosti avta in služi za izklop v sili (Goba). Priključeno mora biti na mirovne kontakte, kar pomeni mora imeri kratek stik med kontakti, kadar je stikalo izvlečeno, ko pa pritisnemo na stikalo pa prekine povezavo. Če imamo stikalo v pravem položaju, se nam prižge LED5 in napetost je prisotna na vhodu Releja 5. Pri tem releju uporabljam dva mirovna kontakta. Prvi je za izklop nadaljevanja napetosti do naslednje točke, kadar so vsaj ena vrata odprta, drugi pa blokira +12V dovod iz startne pozicije na ključavnici. Brez tega kontakta je ob odprtih vratih možen zagon glavnega kontaktorja, vendar se le ta izključi ko ključ spustimo. Ko imamo vrata zaprta se nam vključi LED4 in nam spusti napetost do Releja 3. Rele 3 se proži preko Releja 4 kateri nam služi za zagon z zavoro. V tem trenutku moramo stisniti zavoro in obrniti ključ do končne pozicije. Zasvetita nam LED3 in LED2. Zadnje stikalo je zaščita za “gas” stopalko. Le ta pa blokira zagon v primeru če imamo ob startu pritisnjeno stopalko za dodajanje plin (gas). V primeru da je stopalka pritisnjena je potrebno le to spustiti in vključila se bo LED1 in ob enem še glavni odklopnik.

Priključek za startno pozicijo na ključavnici se nahaja pod zunanjimi varovalkami, kot je prikazano na spodnji sliki.

Kontakt_za_start_na_kljucavnici

 

 

 

 

 

 

Za zaščite potrebujemo ohišje , v katerega bomo vse skupaj montirali. Jaz sem izbral plastično ohišje, katerega lahko naročite v Farnell pod številko 4080804. Vanj sem izvrtal luknje za LED svetilke, katere signalizirajo stopnjo odpravljene zaščite. Kar pomeni če sveti zelena LED je zaščita odpravljena. Te zaščite so glavni pogoj za delovanje avta, zato sem te LED, tudi montiral, saj v primeru zatajitve oziroma neizpolnjenega pogoja, vozilo ne deluje. Tako si na poti v primeru ne delovanja vozila lahko z temi LED pomagamo pri odpravi napake in se brez večjih težav z vozilom vrnemo domov.

Zascita_proti_zagonu_motorja_1

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju si izdelamo tiskano vezje na katerega bomo pri-spajkali vse potrebne elemente za našo zaščito.

PCB_blokada_zagona_motorja Shema_blokade_zagona_motorja

 

 

 

 

 

Prenos PCM in shematic narisani v programu Eagle 5.10

 

Tako pa je videti izdelano vezje. Za priklop LED uporabimo 8 pinski MOLEX konektor, za priklop vodnikov pa uporabimo moške 2,8mm faston konektorje.

Zascita_proti_zagonu_motorja_2 Zascita_proti_zagonu_motorja_4 Zascita_proti_zagonu_motorja_5

 

 

 

 

 

 

Nato v ohišje montiramo in povežemo z konektorjem še nadzorne LED svetilke. Le te pa označimo glede na funkcijo delovanja. LED svetilke povežemo z žicami na ženski konektor za priklop na izdelano ploščo. Povežemo pa jih po naslednjem zaporedju na konektor LED1-7

 • pin X2-1…+12V Ključavnica
 • pin X2-2…Nesreča
 • pin X2-3…Izklop v sili
 • pin X2-4…Odprtje vrat
 • pin X2-5…Zavora + vrata
 • pin X2-6…Ključavnica start
 • pin X2-7…Gas stikalo
 • pin X2-8…Masa – na ta pin povežemo vse minus pole LED

Zascita_proti_zagonu_motorja_6

 

 

 

 

 

 

Vse skupaj montiramo v vozilo, natančneje v razdelilno omaro in povežemo s stikali. Spodaj pa si lahko ogledate pravilno priključitev.

 • Pad1 – Minus glavni kontaktor
 • Pad2 – Plus glavni kontaktor
 • Pad3 – Gas stikalo
 • Pad4 – Gas stikalo
 • Pad5 – Ključavnica Start
 • Pad6 – Odprtje vrat
 • Pad7 – Izklop v sili
 • Pad8 – Izklop v sili
 • Pad9 – Nesreča
 • Pad10 – Nesreča
 • Pad11 – Plus 12V Ključavnica
 • Pad12 – Masa vozila
 • Pad13 – Plus 12V zavora

Zascita_proti_zagonu_motorja_7 Zascita_proti_zagonu_motorja_8 Zascita_proti_zagonu_motorja_9

 

 

 

 

 

 

Za konec pa zadevo še preizkusimo če vse pravilno deluje. V da se prižgejo vse LED se mora vključiti glavni odklopnik in vozilo je pripravljeno za vožnjo.

Zascita_proti_zagonu_motorja_10